[P3防具] 集中+耳栓+α


[P3防具] 集中+耳栓+α - TODO

バインドボイス小:レウス レイア ナルガ ベリオ アグナ ガンキン ジン
近接
    集減耳
守   0 0 3
武   0 0 0 
頭NebUG 5 4 0 -
胴FarS 0 0 1 ooo Gen3 Mimi1 or RexS mi4 kag-3
腕FarS 0 0 3 o Gen1 or RexS mi2 kag-2 oo
腰FarS 0 0 3 o kag-1
足NebU 5 2 0 o
----------------------
    10 6 9 

ガンナー
mimi3
武 oo any
頭 NebUG shu5 gen4 --
胴 FarmS mi2 oo shu2
腕 FarmS mi2 oo gen3
腰 FarmS mi3 kag-1 o shu1
足 NebU shu2 gen2 * gen1近接: 集中・耳栓・雷+2・本気or減気
    雷耳減本
守    0 5 0 0
武    0 0 0 0 デンコウペッカ oo 本気2/減3
頭NebUG 4 0 4 0 ---
胴RexS  0 4 0 0 ---
腕JinS  2 0 0 5 --- 尖爪*5 高電殻*4
腰JinS  6 0 0 2 o 本気1/減1  堅殻*5 高電毛*3
足NebU  3 0 2 0 * 耳
----------------------
    15 10 6 7

近接: 集中・耳栓・会心
     mi sh 会
守    . . 4
頭 RexUG 4 4 . ---
胴 RexS  4 . . ---
腕 GankS . . 3 ---
腰 RexU  2 2 . ooo
足 NebU  . 5 . o--
+---------------------
     10 11 7 

or 高級耳栓

[Good Job!]
(c)CAPCOM CO., LTD. 2004 ALL RIGHTS RESERVED.